Menurut keyakinan Kristiani, Paulus adalah rasul yang mulia dan Istimewa, sebab ia telah dipilih tuhan dengan kasih dan karuniaNYa semenjak dalam kandungan ibunya, sebagaimana pengakuan Paulus dalam Surat Paulus kepada jemah di Galatia  1:15

 Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan

 memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,

karena (KATANYA) Paulus adalah manusia pilihan tuhan maka diapun diyakini sebagai manusia yang paling sempurna ketaatannya kepada hukum tuhan. Sebagaimana pengakuannya dalam suratnya kepada jemaah FIlipi 3:6

“tentang kebenaran menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat

Melihat surat paulus kepada jemaah Filipi.3:6 dan kepada jemaah Galatia 1:15 diatas, maka perlu dipertanyakan “apakah seorang yang di panggil tuhan sejak dalam kandungan yang sangat menaati hukum tuhan (Taurat) tanpa cacat, dapat menjadi seorang PENGHUJAT,KEJAM,PEMBUNUH yang teramat ganas tanpa batas? Sebagai mana pengakuan Paulus sendiri Kis.22:4-5

 DAN AKU TELAH MENGANIAYA PENGIKUT-PENGIKUT JALAN TUHAN SAMPAI MEREKA MATI; laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara.

Tentang hal itu baik Imam Besar maupun Majelis Tua-Tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut Jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.

1 Timotius 1:13

aku yang tadinya seorang PENGHUJAT DAN SEORANG PENGANIAYA DAN SEORANG GANAS, tetapi aku telah dikasihani-Nya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman.

Galatia 1:13

Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi: TANPA BATAS AKU MENGANIAYA JEMAAT ALLAH DAN BERUSAHA MEMBINASAKANNYA.

Padahal paulus mengaku di pilih sejak dalam kandungan dan taat terhadap Hukum Taurat Tanpa cacat

Salah datau peraturan terpenting dalam hukum Tuhan (Taurat) adalah dilarang membunuh :

Yohanes 18:31

Kata Pilatus kepada mereka: ”Ambillah Dia dan hakimilah Dia menurut hukum Tauratmu.” Kata orang-orang Yahudi itu: ”KAMI TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBUNUH SESEORANG.”

Jelas bahwa seorang yang taat pada hukum Taurat TIDAK MUNGKIN menjadi seorang pembunhuh. Bila diteliti tentang pribadi Paulus, maka ayat yang mengatakan paulus di pilih sejak lahir (Galatia1:15). TIDAK MUNGKIN orang pilihan tuhan orang pilihan Tuhan melakukan apa yang telah Paulus lakukan, terkecuali Tuhan salah pilih atau tuhan turut berencana dalam kejahatan?. Perlu dipertanyakan : apakah tuhan yang di katakayna Alfa dan Omega, Maha Kuasa Maha Besar, Maha Kasih adalah sebagai Tuhan yang membuat tindakan/ rencana yang keliru atau kejam kepada umat manusia? Penulis pikir semua sepakat bahwa tuhan identik dengan Kasih (1 Yoh.4:8; 16 dll). AKAN TIDAK MUNGKIN tuhan menyuruh hambanya untuk berbuat kejahatan dengan alas an apapun. LEBIH MEMBINGUNGKAN lagi dikatakan, bahwa dari segi hukum taurat, paulus tidak bercacat (Flp.3:6), berarti Paulus sangat taat kepada Tuhan, APAKAH ORANG YANG TAAT KEPADA TUHAN ADALAH SEORANG PEMBUNUH DAN PENGHUJAT?  Disinilah dasar atau bertolak belakangnya dusta palsu Paulus yang akan Penulis uraikan selajutnya. di bawah ini  beberapa ayat tentang Hukum Taurat

Yeremia 11:3-4

3 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini,
4 yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka Kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman: Dengarkanlah suara-Ku dan lakukanlah SEGALA apa yang Kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahmu,

Siapa umat Kristen yang mendengar  sura/firman tuhan? Yang mendengar suara dan firman tuhan adalah hamba tuhan, tetapi bukankah umat Kristen “tidak pernah “ mendengar suara/firman tuhan? Yang tidak mendengar suara dan firman tuhan, MAKA BUKAN HANYA tidak menjadi hamba tuhan tetapi akan dikutuk Tuhan! Terutama Paulus (Mat. 5:19-20)

Ulangan 27:24-46

24 TERKUTUKLAH orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
25 TERKUTUKLAH orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata: Amin!
26 TERKUTUKLAH orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!”

Bagi tuhan seorang pembunuh bukan hanya dikutuk tetapi juga di hukum mati

Ulangan 18:21-22

21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? —
22 apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.”

Imamat 24: 17

17 Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, PASTILAH IA DIHUKUM MATI.

Ayat Ulangan 18:21-22, diselaraskan dengan Imamat 24:17, MAKA SESUAILAH HUKUMAN MATI YANG DIBRIKAN PENGUASA ROMAWI KEPADA PAULUS DKK. SEBAGAI HASIL PERBUATAN MEREKA YANG TELAH MENYAMPAIKAN AYAT YANG TIDAK DIFIRMANKAN TUHAN, TERLABIH MEREKA ADALAH SEORANG PEMBUNUH GANAS TANPA BATAS  

By : Hindun Mubarak

( BERSAMBUNG…)

Iklan