PERTANYAAN KE SEMBILAN

Laki-laki yang tidak kawin lebih baik daripada laki-laki yang kawin

9 jomblo

1 Korintus 7:1

Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin….

1 Kor 7:37-38

(37) Tetapi kalau ada seorang, yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik.

(38) Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik.

 

Paulus menulis suratnya kepada jemaat-nya di Korintus bahwa bagi laki-laki sebaiknya tidak kawin daripada kawin. Bahkan kata Paulus, lelaki yang tidak kawin dengan gadisnya, dia berbuat lebih baik lagi.

Kami sangat yakin tidak mungkin, bahkan mustahil setiap lelaki Kristen setuju dengan pendapat Paulus tersebut.

Jika ayat itu benar-benar dipraktekkan, maksudnya semua laki-laki di dunia ini tidak menikah, kami yakin suatu saat manusia di dunia ini akan punah. Yang sudah menikah saja masih mau menambah istri, apalagi tidak menikah.

Tetapi jika terbukti sebagian besar tidak setuju dengan tulisan Paulus tersebut, berarti ayat tersebut bukan wahyu Allah, tapi hanya pendapat Paulus saja. Kami sangat yakin bahwa ayat tersebut tidak mungkin bisa dibuktikan secara umum, sebab manusia bukanlah malaikat yang diciptakan Allah tanpa diberi nafsu. Allah menciptakan manusia disertai nafsu, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan Allah perintahkan kepada seluruh manusia ciptaan-Nya agar berkembang-biak atau beranak cucu untuk memenuhi bumi ini. Perhatikan bagaimana Allah berfirman pada ayat-ayat Alkitab sbb :

Kejadian 1:28

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak-cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."

Kejadian 9:1

Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.

Pertanyaannya :

Dapatkan ayat tersebut dipraktekkan bagi kaum lelaki Kristen? Atau apakah kaum lelaki setuju dengan pendapat Paulus? Jika ada diantara pembaca umat Kristiani mau mengadakan survei terhadap setiap lelaki, dan terbukti ada lebih 50% yang setuju laki-laki lebih baik tidak kawin daripada kawin, berarti pendapat Paulus lebih benar daripada firman Allah. Dengan demikian uang Rp. 10.000.000.- beserta sebuah Honda Jazz jadi miliknya. Dalam kitab suci Al Qur`an, Allah SWT berfirman sbb

Qs 30 Ar Ruum 20-21

Wa min aayaatihii an khalaqakum min turaabin tsumma idzaa antum basyarun tantasyiruun. Wa min aayaatihii an khalaqa lakum min anfusikum azwaajal li taskuunuu ilaihaa wa ja`ala bainakum mawaddataw wa rahmatan inna fii dzaa-lika la aayaatil li qaumiy yatafakkaruun

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yg berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung & merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hanya orang yang tidak berakal yg tidak mengakui kebenaran ayat Al Qur`an ini.