KRISTOLOG.COM

Pendahuluan

Ruh Al Qudus, siapakah dia?

Dalam Islam, Ruh Qudus (QS Al Baqarah 253) adalah salahsatu nama dari Malaikat Jibri, selain Ruh Al Amin (Asy Syu´araa´ 193) sedangkan kata Jibril sendiri disebut dua kali surat Al Baqarah ayat 97-98 dan Surah At-Tahrim ayat 4,

Dalam Alkitab Jibril dikenal dengan nama Gabriel. Ia adalah malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Yesus Kristus kepada Maria (Lukas 1:19-26) dan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakharia, ayahnya. Ia juga menerangkan penglihatan kepada Daniel (Daniel 8:16; 9:21).

Roh Kudus Menemui Muhammad SAW

images (1)Kini Muhammad SAW berusia 40 tahun, bagi seorang manusia yang sehat, usia 40 merupakan usia kedewasaan yang masak, baik dalam hal rohani maupun jasmani dan fikiran. Salah satu kebiasaan beliau adalah Bertahannuts (menyendiri) di Goa Hirah. Muhammad Saw. beribadah selama beberapa malam. adakalanya 10 malam, tetapi terkadang juga lebih dari sebulan. setelah bertahannus, Muhammad Saw pulang kerumah mengambil perbekalan kemudian kembali lagi bertahannus lagi di…

Lihat pos aslinya 523 kata lagi